Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.

Κάποιες από τις πληροφορίες απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας και απαιτούν εγγραφή μέλους (δωρεάν), η οποία γίνεται με ατομική ευθύνη του ενδιαφερόμενου εφόσον αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής.  Παρακαλούμε, εάν είστε επαγγελματίας υγείας, πατήστε τον σύνδεσμο (link) για να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε  link.

Current Views in Cardiology