ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ   –   ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αυτομέτρηση της γλυκόζης στο αίμα επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο της γλυκόζης του αίματος μειώνοντας έτσι μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο εμφάνισης διαβητικών επιπλοκών. Παρέχει τη δυνατότητα στους ασθενείς να ανιχνεύσουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα οποιαδήποτε στιγμή, βοηθώντας τους έτσι να εμποδίσουν τις άμεσες και πιθανά επικίνδυνες συνέπειες των πολύ υψηλών είτε πολύ χαμηλών επιπέδων της γλυκόζης του αίματος.

Γιατί On Call® Extra;

Το Σύστημα Παρακολούθησης Σακχάρου Αίματος On Call® Extra συνδυάζει την αξιοπιστία με το φιλικό σχεδιασμό.

 

Πώς χρησιμοποιείται;

Εύκολη δοκιμασία σε 2 βήματα

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.

Από ΕΔΩ μπορείτε να κατεβάσετε το SOFTWARE (σε συμπιεσμένη μορφή), το οποίο είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση του σακχάρου μέσω υπολογιστή.
Ο μετρητής μας ON CALL συνδέεται μέσω ειδικού καλωδίου USB με υπολογιστές που έχουν Windows τουλάχιστον έκδοση 7.
Στη συνέχεια μέσω αυτού του προγράμματος αν συνδεθεί ο μετρητής με υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα τότε όλες οι μετρήσεις που έχει πάρει ο ασθενής φαίνονται ηλεκτρονικά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης

Κατεβάστε απο εδώ το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ), των ταινιών μέτρησης σακχάρου του αίματος.