Πιστοποίηση της εταιρείας Win Medica με ISO 9001:2008

Πιστοποίηση της εταιρείας Win Medica με ISO 9001:2008

Η Win Medica πιστοποιήθηκε για τη διαχείριση ποιότητας εισαγωγής, εμπορίας και διακίνησης φαρμάκων.