Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα και προϊόν μας χρειάζεστε διευκρινίσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας.

Στην περίπτωση όπου θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μπορείτε να στείλετε απευθείας στο email:  info@winmedica.gr. Ενώ στην περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να στείλετε απευθείας ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email:  dpo.winmedica@winmedica.gr

Στην Win Medica αναζητούμε επιστημονικό προσωπικό αλλά και ιατρικούς επισκέπτες με εμπειρία και φιλοδοξίες. Στη Win Medica θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι μας είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας μας και της εκπλήρωσης του οράματος μας. Δημιουργήσαμε ένα εργασιακό περιβάλλον που επιβραβεύει την εξαιρετική απόδοση & προσπάθεια , παρέχει κίνητρα για επαγγελματική ανάπτυξη, ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και που μέσα σε αυτό κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ασφαλής. Στη Win Medica αναζητούμε ταλαντούχους ανθρώπους με δημιουργική διάθεση και όρεξη για μάθηση. Εάν επιθυμείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μπορείτε να στείλετε απευθείας στο email: hr@winmedica.gr

Διεύθυνση

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, Χαλάνδρι – 15238 – Αθήνα

Τηλ επικοινωνίας

Tηλ. 210.7488821 – Fax 210.7488827

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Web: www.winmedica.gr
E-mail: info@winmedica.gr