Η Win Medica

Η Win Medica είναι μια φαρμακευτική εταιρεία με υψηλούς στόχους, σύγχρονη στρατηγική και όραμα. Βασισμένη σε υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο, φιλοδοξεί να αποτελέσει σύντομα αληθινό συνεργάτη των φορέων Υγείας.

Η Αποστολή μας

Να υπηρετούμε τη ζωή μέσα από την υγεία, με σεβασμό προς τους ασθενείς και τους πελάτες μας, τους συναδέλφους και τους επενδυτές μας, τους στρατηγικούς μας εταίρους και την κοινωνία.

Η Win Medica έχει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της φροντίδας του ασθενούς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Η εισαγωγή στην Ελληνική Φαρμακευτική αγορά καινοτόμων σκευασμάτων, βιοτεχνολογικών/ βιο-ομοειδών προϊόντων και προϊόντων οριακής καινοτομίας, παρέχει αξιόπιστες θεραπευτικές λύσεις, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους για ασθενείς και φορείς υγείας.

Υπόσχεση για την Υγεία, Υπόσχεση στη Ζωή

Οι αξίες μας

Αξιοκρατία

Πάθος για νίκη / Δέσμευση

Ακεραιότητα

Συνεργασία

Καινοτομία

Ανταγωνιστικότητα

Κερδοφορία

Να υπηρετούμε τη ζωή μέσα από την υγεία. Με σεβασμό προς τους ασθενείς και τους πελάτες μας, τους συναδέλφους και τους επενδυτές μας, τους στρατηγικούς μας εταίρους και την κοινωνία μας.

Η Win Medica είναι μια φαρμακευτική εταιρία, με σύγχρονη στρατηγική, που υπηρετεί τη βελτίωση της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής καθώς και την Εξοικονόμηση Πόρων στο σύστημα υγείας προσεγγίζοντας τους στόχους της μέσα από:

Εισαγωγή και κυκλοφορία πρωτότυπων σκευασμάτων κορυφαίων ερευνητικών εταιριών

Παρουσία στα υψηλής προστιθέμενης αξίας γενόσημα φάρμακα, με προηγμένες φαρμακοτεχνικές μορφές

Δραστηριοποίηση σε εξαγορές και in licensing για την εξασφάλιση συνεχούς ροής νέων και καινοτόμων προϊόντων

Επένδυση σημαντικών πόρων ως κίνητρο για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών

Στήριξη επιλεγμένων ερευνητικών προγράμματων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

Πολιτική Ποιότητας Win Medica

Εδώ μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Ποιότητας της Win Medica, αναθεωρημένη σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015. Καθώς επίσης και το Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας, και την Βεβαίωση Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004 για την “Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προιόντων“.

winmedica certificates

 

winmedica quality policy

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στη Win Medica η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή που περιβάλλει το σύνολο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και επηρεάζει τη συνολική στάση μας ως προς τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.  Κάθε δραστηριότητα της εταιρείας αναπτύσσεται με βάση τις αξίες μας, το όραμα και την αποστολή μας. Επιχειρούμε υπεύθυνα και με σεβασμό ανταποδίδοντας ταυτόχρονα στην κοινωνία.

Στη Win Medica κρίνουμε σημαντικό να αναπτύξουμε δράσεις εταιρικής ευθύνης ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας μας. Εστιάζουμε σε 3 κύριους τομείς δράσης.

Ανθρώπινοι Πόροι

Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και πρακτικές για το Ανθρώπινο Δυναμικό (π.χ. Ίσες Ευκαιρίες, Κατάρτιση κλπ.)

Περιβάλλον

Το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του, δηλαδή διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων αλλά και την ευαισθητοποίηση για το κοινωνικό περιβάλλον.

Τοπικές Κοινωνίες

Αναπτύσσουμε πρακτικές για τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία γενικότερα, με έμφαση στο κομμάτι της υγείας και κυρίως λόγω του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε.

Εταιρική Ανάπτυξη

Από την ίδρυσή της το 2008 η Win Medica υπήρξε συνεργάτης επιλογής των κορυφαίων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών  Pfizer, Novartis, Baxter & Recordati, στην προώθηση προϊόντων διαφόρων θεραπευτικών κατηγοριών, κυρίως για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών & μεταβολικών νοσημάτων. 

Η Win Medica ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εισαγωγή στην αγορά νέων θεραπευτικών λύσεων για τους ασθενείς οι οποίες θα συμπληρώσουν το υπάρχον χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από καινοτόμα εντός πατέντας προϊόντα, εκτός πατέντας πρωτότυπα προϊόντα καθώς και επώνυμα γενόσημα προϊόντα.

Το τμήμα επιχειρησιακής ανάπτυξης της Win Medica εστιάζεται στην εντόπιση και αξιολόγηση πιθανών ευκαιριών συνεργασίας δημιουργώντας νέους ρυθμούς ανάπτυξης για την εταιρεία και τους εν δυνάμει συνεργάτες, σύμφωνα με τα ακόλουθα επιχειρηματικά μοντέλα:

Στρατηγικές συμμαχίες

Με Ελληνικές & πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες στα πλαίσια Co-marketing/Co-promotion συμφωνιών, για τη αποτελεσματικότερη διαχείριση του κύκλου ζωής των πρόσφατα εισηγμένων στην αγορά προϊόντων, καθιερωμένων προϊόντων εντός / εκτός πατέντας και επώνυμων γενόσημων προϊόντων υψηλής θεραπευτικής σημασίας.

Αναζήτηση αδειοδότησης προϊόντων στις ακόλουθες κατηγορίες:

Καρδιολογία
Γαστρεντερολογία
Μεταβολικές παθήσεις
Φλεγμονώδεις παθήσεις
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Συμπληρώματα διατροφής

Αδειοδότηση προϊόντων σε ώριμη φάση ανάπτυξης πρίν τη λήψη έγκρισης από FDA και/ή ΕΜΑ

Συνανάπτυξη καινοτόμων ή γενόσημων προϊόντων

Με διαφοροποιημένη φαρμακοτεχνική μορφή ή με ιδιότητες που παρέχουν προστιθέμενη αξία για τους ασθενείς στις παραπάνω ή άλλες θεραπευτικές κατηγορίες.

Οι ικανότητες και η εμπειρία της Win Medica αποδείχτηκαν ουσιώδεις για την δημιουργία επιτυχημένων και μακροχρόνιων σχέσεων με τους εταίρους μας, εξασφαλίζοντας σημαντική επέκταση των προϊόντων τους στην Ελληνική αγορά μέσω αποτελεσματικής προσβασιμότητας, ποιοτικής υποστήριξης στις ρυθμιστικές διαδικασίες και πιστής εφαρμογής του σχεδίου Marketing και πωλήσεων σε συμφωνία με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές Δεοντολογίας.

Ερευνητικές Συνεργασίες

Με αφετηρία την αρχή “ένας κόσμος γεμάτος υγεία, ένας κόσμος γεμάτος ζωή”, η Win Medica στοχεύει στην ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων θεραπευτικών επιλογών στην αντιμετώπιση χρόνιων και δυσίατων νοσημάτων.

sinergasies

Ουσιαστικές Συνεργασίες

Συνεργάζεται με κορυφαία Πανεπιστήμια και εξειδικευμένους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό κι επενδύει σε ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη καινοτόμων, σταθερών συνδυασμών φαρμάκων και υψηλής προστιθέμενης αξίας γενοσήμων προϊόντων.

Στήριξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Στηρίζει επιλεγμένα ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, χρηματοδοτώντας διάφορα στάδια των κλινικών δοκιμών τους ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίζει δικαιώματα από την είσοδο καινοτόμων προϊόντων στην αγορά.

Επενδύσεις σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα

Επενδύει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα βιοομοειδών σκευασμάτων, τα οποία συνιστούν αξιόπιστες και προσιτές θεραπευτικές επιλογές.