Αποστολή

Με όραμα έναν υγιέστερο κόσμο…

“Να καταξιωθούμε ως η Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που θα αποτελεί το στρατηγικό εταίρο πρώτης προτίμησης, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις υγείας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και μεγιστοποιώντας την επιστημονική γνώση και την αξία των προϊόντων για όλους”

Επενδύουμε στο μέλλον

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη σταθερή γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού και τη συνεχή αύξηση των χρόνιων ασθενειών. Η φαρμακευτική αγορά διαρκώς μεταβάλλεται, με τις δαπάνες υγείας να αυξάνονται, επιβαρύνοντας εξίσου ασθενείς και συστήματα υγείας. Σε μείζονες θεραπευτικές κατηγορίες επισημαίνεται ένα κρίσιμο κενό λόγω της απουσίας καινοτόμων λύσεων με τα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης να είναι περιορισμένα.

Όραμα και Αξίες

Να υπηρετούμε τη ζωή μέσα από την υγεία

Grow

Με σεβασμό προς τους ασθενείς και τους πελάτες μας, τους συναδέλφους και τους επενδυτές μας, τους στρατηγικούς μας εταίρους και την κοινωνία μας.

Οι αξίες μας

 • Αξιοκρατία
 • Κερδοφορία
 • Πάθος για νίκη / Δέσμευση
 • Ακεραιότητα
 • Συνεργασία
 • Καινοτομία
 • Ανταγωνιστικότητα

Τομείς Δραστηριοτήτων

Υπόσχεση υγείας

drastiriotites

Η WinMedica είναι μια νέα φαρμακευτική εταιρία, με σύγχρονη στρατηγική, που υπηρετεί τη βελτίωση της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής καθώς και την Εξοικονόμηση Πόρων στο σύστημα υγείας προσεγγίζοντας τους στόχους της μέσα από:

 • Εισαγωγή και κυκλοφορία πρωτότυπων σκευασμάτων κορυφαίων ερευνητικών εταιριών που αποτελούν καινοτομία σε διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες με έμφαση στα καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα και τις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος
 • Παρουσία στα υψηλής προστιθέμενης αξίας γενόσημα φάρμακα, με προηγμένες φαρμακοτεχνικές μορφές
 • Δραστηριοποίηση σε εξαγορές και in-licensing για την εξασφάλιση συνεχούς ροής νέων και καινοτόμων προϊόντων.
 • Στρατηγική τοποθέτηση στις ανερχόμενες αγορές των βιοομοειδών βιοτεχνολογικών προϊόντων.
 • Η WinMedica επενδύει σημαντικούς πόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών μέσα από διαδικασίες διεθνών προδιαγραφών και παρακολουθεί τις θεραπευτικές εξελίξεις μέσα από οργάνωση και χρηματοδότηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Η WinMedica στηρίζει επιλεγμένα ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, χρηματοδοτώντας  διάφορα στάδια των κλινικών δοκιμών τους ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίζει δικαιώματα από την είσοδο καινοτόμων προϊόντων στην αγορά.

Με σχέδιο

mission

Το δυναμικό επιχειρησιακό που προτείνουμε στηρίζεται στην εξασφάλιση συνεργασιών με καταξιωμένες πολυεθνικές Εταιρείες για την εισαγωγή και προώθηση ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Στο χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνονται κυρίως πρωτότυπα σκευάσματα, βιοϊσοδύναμα αλλά και κάποια γενόσημα, που απαντούν στις δύσκολες προκλήσεις της εποχής με σύγχρονες φαρμακευτικές λύσεις.