ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. Win Medica Α.Ε. 30 – 6- 2015

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση.

Κατεβάστε το αρχείο.