14 Νοεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα κατά του Διαβήτη

Στις 12 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με 14:00 με την υποστήριξη της εταιρείας Win Medica Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση/ ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δωρέαν μετρήσεις σακχάρου αίματος με τους νέους μετρητές ακριβείας On Call Vivid.