Στη WinMedica η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή που περιβάλλει το σύνολο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και επηρεάζει τη συνολική στάση μας ως προς τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.  Κάθε δραστηριότητα της εταιρείας αναπτύσσεται με βάση τις αξίες μας, το όραμα και την αποστολή μας.

Επιχειρούμε υπεύθυνα και με σεβασμό ανταποδίδοντας ταυτόχρονα στην κοινωνία.

Στη WinMedica κρίνουμε σημαντικό να αναπτύξουμε δράσεις εταιρικής ευθύνης ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας μας. Εστιάζουμε σε 2 κύριους τομείς δράσης :

  • Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης  και πρακτικές για το Ανθρώπινο Δυναμικό  (π.χ  Ίσες ευκαιρίες, κατάρτιση κλπ)
  • Το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του, δηλαδή διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων αλλά και την ευαισθητοποίηση  για το κοινωνικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα αναπτύσσουμε πρακτικές για τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία γενικότερα, με έμφαση στο κομμάτι της υγείας και κυρίως λόγω του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε.
Μάθετε την Ηθική & Επιχειρηματική Τακτική της WinMedica (Code of Business Conduct & Ethics)