Από την ίδρυσή της το 2008 η Win Medica υπήρξε συνεργάτης επιλογής των κορυφαίων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών  Pfizer, Novartis, Baxter & Recordati, στην προώθηση προϊόντων διαφόρων θεραπευτικών κατηγοριών, κυρίως για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών & μεταβολικών νοσημάτων.

Οι ικανότητες και η εμπειρία της Win Medica αποδείχτηκαν ουσιώδεις για την δημιουργία επιτυχημένων και μακροχρόνιων σχέσεων με τους εταίρους μας, εξασφαλίζοντας σημαντική επέκταση των προϊόντων τους στην Ελληνική αγορά μέσω αποτελεσματικής προσβασιμότητας, ποιοτικής υποστήριξης στις ρυθμιστικές διαδικασίες και πιστής εφαρμογής του σχεδίου Marketing και πωλήσεων σε συμφωνία με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές Δεοντολογίας.

Η Win Medica ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εισαγωγή στην αγορά νέων θεραπευτικών λύσεων για τους ασθενείς οι οποίες θα συμπληρώσουν το υπάρχον χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από καινοτόμα εντός πατέντας προϊόντα, εκτός πατέντας πρωτότυπα προϊόντα καθώς και επώνυμα γενόσημα προϊόντα.

Το τμήμα επιχειρησιακής ανάπτυξης της Win Medica εστιάζεται στην εντόπιση και αξιολόγηση πιθανών ευκαιριών συνεργασίας δημιουργώντας νέους ρυθμούς ανάπτυξης για την εταιρεία και τους εν δυνάμει συνεργάτες, σύμφωνα με τα ακόλουθα επιχειρηματικά μοντέλα:

1. Στρατηγικές συμμαχίες με Ελληνικές & πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες στα πλαίσια Co-marketing/Co-promotion συμφωνιών, για τη αποτελεσματικότερη διαχείριση του κύκλου ζωής των πρόσφατα εισηγμένων στην αγορά προϊόντων, καθιερωμένων προϊόντων εντός / εκτός πατέντας και επώνυμων γενόσημων προϊόντων υψηλής θεραπευτικής σημασίας.

2. Αναζήτηση αδειοδότησης προϊόντων στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Καρδιολογία
  • Γαστρεντερολογία
  • Μεταβολικές παθήσεις
  • Φλεγμονώδεις παθήσεις
  • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
  • Συμπληρώματα διατροφής
3. Αδειοδότηση προϊόντων σε ώριμη φάση ανάπτυξης πρίν τη λήψη έγκρισης από FDA και/ή ΕΜΑ

4. Συνανάπτυξη καινοτόμων ή γενόσημων προϊόντων με διαφοροποιημένη φαρμακοτεχνική μορφή ή με ιδιότητες που παρέχουν προστιθέμενη αξία για τους ασθενείς στις παραπάνω ή άλλες θεραπευτικές κατηγορίες.

Για πληροφορίες σχετικά με πιθανή συνεργασία με την WinMedica, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email: bd@winmedica.gr

Ερευνητικές Συνεργασίες

Με αφετηρία την αρχή “ένας κόσμος γεμάτος υγεία, ένας κόσμος γεμάτος ζωή”, η WinMedica στοχεύει στην ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων θεραπευτικών επιλογών στην αντιμετώπιση χρόνιων και δυσίατων νοσημάτων.

  • Συνεργάζεται με κορυφαία Πανεπιστήμια και εξειδικευμένους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό κι επενδύει σε ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη καινοτόμων, σταθερών συνδυασμών φαρμάκων και υψηλής προστιθέμενης αξίας γενοσήμων προϊόντων.
  • Στηρίζει επιλεγμένα ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, χρηματοδοτώντας διάφορα στάδια των κλινικών δοκιμών τους ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίζει δικαιώματα από την είσοδο καινοτόμων προϊόντων στην αγορά.
  • Επίσης, επενδύει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα βιοομοειδών σκευασμάτων, τα οποία συνιστούν αξιόπιστες και προσιτές θεραπευτικές επιλογές.

erevnites_synergasies1