Εδώ μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Ποιότητας της WinMedica, αναθεωρημένη σύμφωνα με το νέο πρότυπο Iso 9001:2015.