Λίστα Προϊόντων Win Medica

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε τα Νοσοκομειακά φάρμακα, τα φάρμακα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα Ιατροτεχνολογικά και τα προϊόντα Φροντίδας Καταναλωτών της Win Medica.

 

  • Καθαρισμός
SUNITINIB ACCORD
ΔραστικήSUNITINIB
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΚΑΨΑΚΙΟ ΣΛΗΡΟ
Περιεκτικότητα12.5 MG/CAP,
25 MG/CAP,
37.5 MG/CAP,
50 MG/CAP
Θεραπευτική ΚατηγορίαL01XE04
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register
TEMOZOLOMIDE ACCORD
ΔραστικήTEMOZOLOMIDE
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
Περιεκτικότητα5 MG/CAP
20 MG/CAP
100 MG/CAP
140 MG/CAP
180 MG/CAP
250 MG/CAP
Θεραπευτική ΚατηγορίαL01AX03
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register
TENOFOVIR DISOPROXIL/ACCORDPHARMA
ΔραστικήΔΙΣΟΠΡΟΞΙΛΙΚΗ ΤΕΝΟΦΟΒΙΡΗ
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
Περιεκτικότητα245 MG
Θεραπευτική ΚατηγορίαJ05AF07
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register
TOKOVYS
ΔραστικήCYTISINICLINE
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΕπικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Περιεκτικότητα1,5 MG
Θεραπευτική ΚατηγορίαΝ07ΒΑ04
Φ.Ο.Χ.1.5 MG
locker Π.Χ.Π.
Register
TOPOTECAN ACCORD
ΔραστικήTOPOTECAN HYDROCHLORIDE
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
Περιεκτικότητα1 MG/ML
Θεραπευτική ΚατηγορίαL01XX17
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register
TOPRESS PLUS®
ΔραστικήOLMESARTAN MEDOXOMIL &
AMLODIPINE BESYLATE & HYDROCHLOROTHIAZIDE
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Περιεκτικότητα(20+5+12,5) MG/TAB
(40+5+12,5) MG/TAB
(40+5+25) MG/TAB
(40+10+12,5) MG/TAB
(40+10+25) MG/TAB
Θεραπευτική ΚατηγορίαC09DX03
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register

 

TOPRESS®
ΔραστικήOLMESARTAN MEDOXOMIL &
AMLODIPINE BESYLATE
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Περιεκτικότητα(20+5) MG/TAB
(40+5) MG/TAB
(40+10) MG/TAB
Θεραπευτική ΚατηγορίαC09DB
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register
TORMIS®
ΔραστικήTORASEMIDE
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΔΙΣΚΙΟ
Περιεκτικότητα2,5 MG/TAB
5 MG/TAB
10 MG/TAB
Θεραπευτική ΚατηγορίαC03CA04
Φ.Ο.Χ.2,5mg 5mg-10mg
locker Π.Χ.Π.
Register
URICHOFEB®
ΔραστικήFEBUXOSTAT
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Περιεκτικότητα80 MG/TAB
120 MG/TAB
Θεραπευτική ΚατηγορίαM04AA03
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register
VORICONAZOLE ACCORD
ΔραστικήVORICONAZOLE
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Περιεκτικότητα200 MG/TAB
Θεραπευτική ΚατηγορίαJ02AC03
Φ.Ο.Χ.200 MG
locker Π.Χ.Π.
Register
ZARATOR®
ΔραστικήATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Περιεκτικότητα10 MG/TAB
20 MG/TAB
40 MG/TAB
Θεραπευτική ΚατηγορίαC10AA05
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register
ZATEVEN®
ΔραστικήATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE & EZETIMIBE
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΔΙΣΚΙΟ
Περιεκτικότητα(10+10) MG/TAB
(20+10) MG/TAB
(40+10) MG/TAB
Θεραπευτική ΚατηγορίαC10BA05
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register
ZERCEPAC®
ΔραστικήTRASTUZUMAB
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
Περιεκτικότητα60 MG/VIAL
150 MG/VIAL
420 MG/VIAL
Θεραπευτική ΚατηγορίαL01XC03
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register
ZOLSKETIL
ΔραστικήDOXORUBICIN HYDROCHLORIDE
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΠΥΚΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ (CO.DIS.INF)
Περιεκτικότητα2MG/ML
Θεραπευτική ΚατηγορίαL01DB01
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register
ZOMARIST®
ΔραστικήVILDAGLIPTIN & METFORMIN HYDROCHLORIDE
Φαρμακοτεχνική ΜορφήΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Περιεκτικότητα(50+850) MG/TAB
(50+1000) MG/TAB
Θεραπευτική ΚατηγορίαA10BD08
Φ.Ο.Χ.PDF
locker Π.Χ.Π.
Register


 

Προϊόντα Φροντίδας Καταναλωτών – Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Συμπληρώματα διατροφής – ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.